Cinematic Mod 12.21 All Required GCF files.

robertbudz
Posts: 1
Joined: 15 Jan 2014, 05:36

Base Files???

Postby robertbudz » 15 Jan 2014, 06:07

OK, I found 'Source SDK 2007' and 'Source SDK' after searching Steam several times. However 'Source SDK Base' is nowhere to be found.

According to the documentation I've found, 'Source SDK 2007' and 'Source SDK Base' are the same thing. If this is the case then I have everything?

A little help, please?

idl3
Posts: 8
Joined: 01 Feb 2014, 16:56

Re: Cinematic Mod 12.21 All Required GCF files.

Postby idl3 » 05 Feb 2014, 16:57

Darn still not working getting that same error even after the 9GB of downloads. This freaking sucks.

idl3
Posts: 8
Joined: 01 Feb 2014, 16:56

Re: Cinematic Mod 12.21 All Required GCF files.

Postby idl3 » 05 Feb 2014, 17:15

idl3 wrote:Darn still not working getting that same error even after the 9GB of downloads. This freaking sucks.According to text file for CM12 I still need

Base Source Shared Materials.gcf
Base Source Shared Models.gcf
Base Source Shared Sounds.gcf

idl3
Posts: 8
Joined: 01 Feb 2014, 16:56

Re: Cinematic Mod 12.21 All Required GCF files.

Postby idl3 » 05 Feb 2014, 17:41

This did not work for me. Yes I have all that is required but there are 3 remaining gcf's in the readme that are not here, I can't recall their names since I've uninstalled and re-installed CM2013 out of frustration.

hoover1979
Posts: 5
Joined: 10 Jul 2014, 11:22

Re: Cinematic Mod 12.21 All Required GCF files.

Postby hoover1979 » 10 Jul 2014, 11:26

I downloaded ALL the GCF files from this page and have source sdk + 2006 + 2007 + 2013 and ran all SDK's and still I can't get CM11 to run at all I get This Error: MountAppFilesystem() failed: You don't have all GCFs needed to play this game.

HELP ME PLEASE?!!!!!! :'( :'( :'(

tolnaye
Posts: 2
Joined: 31 Jan 2015, 16:27

Re: Cinematic Mod 12.21 All Required GCF files.

Postby tolnaye » 31 Jan 2015, 16:34

episode one 2007 content.gcf
http://www.adrive.com/public/5Tz5RH/epi ... ontent.gcf

Hi!

Can you upload this file again? Because I can't download from anywhere :P

kaanberke2
Posts: 3
Joined: 22 Jan 2015, 18:08

Re: Cinematic Mod 12.21 All Required GCF files.

Postby kaanberke2 » 17 Jan 2017, 12:05

Please update episode two content.gcf file :(

David Button
Posts: 2
Joined: 21 Sep 2017, 10:44

Re: Cinematic Mod 12.21 All Required GCF files.

Postby David Button » 21 Sep 2017, 10:46

tolnaye wrote:episode one 2007 content.gcf
http://www.adrive.com/public/5Tz5RH/epi ... ontent.gcf

Hi!

Can you upload this file again? Because I can't download from anywhere :P


That's too bad. The file is no longer available publicly.

atcsatcs
Posts: 74
Joined: 07 Sep 2017, 20:19

Postby atcsatcs » 21 Sep 2017, 11:17

Nhận làm dịch vụ Kế toán - Thuế trọn gói giá rẻ Cho doanh nghiệp mới thành lập

Nhận làm dịch vụ Kế toán - Thuế trọn gói Cho doanh nghiệp mới thành lập Hà Nội Bắc Ninh Bắc Giang

Image

Nhận làm dịch vụ Kế toán - Thuế trọn gói Cho doanh nghiệp mới thành lập Hà Nội Bắc Ninh Bắc Giang

Ngay khi có liên lạc đề nghị làm dịch vụ, ATCS sẽ trực tiếp đến khảo sát Doanh nghiệp về thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh, các yếu tố đầu ra, đầu vào, tình hình bộ máy nhân sự để có đánh giá và đưa ra quy trình kế toán và hỗ trợ cung cấp triển khai phần mềm kế toán (Miễn phí phần mềm kế toán nếu ký hợp đồng dịch vụ kế toán thuế với ATCS). Định kỳ, ATCS sẽ cử cán bộ đến nhận và bàn giao hồ sơ số liệu đã giải quyết xong cũng như trao đổi các vướng mắc phát sinh để hoàn thiện các công việc kế toán.

Tất cả các dữ liệu nghiệp vụ kế toán, thuế đều thực hiện làm và theo dõi kiểm xoát trên phần mềm kế toán chuyên dụng, làm đến đâu bàn giao và cập nhật dữ liệu đến đấy để đơn vị có thể kiểm tra tình hình thực tế và phối hợp cùng giải quyết các vấn đề trong quá trình thực hiện.

Chi phí thỏa thuận tùy theo khối lượng công việc thực hiện, đặc biệt ưu đãi các Doanh nghiệp, Đơn vị mới thành lập, đang trong giai đoạn mới triển khai sản xuất kinh doanh.

Các công việc ATCS đảm nhận thực hiện:

1. Kê khai thuế TNCN GTGT TNDN tháng quý năm:

Hàng tháng, quý đầu mỗi kỳ sẽ có cán bộ đến thực hiện các công việc: Khai nộp thuế môn bài hàng năm, Lập báo cáo thuế GTGT, tạm tính TNDN hàng tháng, quý gửi cơ quan thuế, Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN năm, Lập báo cáo quyết toán các loại thuế liên quan khác, Lập báo cáo tài chính, Thông báo cho doanh nghiệp số tiên thuế phải nộp khi có phát sinh. 2. Các nghiệp vụ kế toán

Phân loại, sắp xếp, đóng chứng từ kế toán, định khoản theo dõi các nghiệp vụ kế toán phát sinh. Kiểm tra các hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra cho phù hợp với quy định của pháp luật, Hạch toán và ghi sổ sách các chứng từ, Lập và in các loại sổ sách kế toán theo qui định. 3. Tư vấn, giải trình thuế

Hỗ trợ tư vấn về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Tư vấn kế toán, thuế và hóa đơn chứng từ cho doanh nghiệp trong nội dung và phạm vi công việc thực hiện, trực tiếp làm việc giải trình hồ sơ số liệu với cơ quan thuế, kiểm toán trong phạm vi công việc đã thực hiện.Liên hệ:

CÔNG TY TNHH MTV KẾ TOÁN – ĐẠI LÝ THUẾ ATCS VIỆT NAM

Hotline + Zalo: 0947 566 951 – Mr Tiến

Skype: ketoanthueatcs@gmail.com

Email: ketoanthueatcs@gmail.com

Web: ketoanthueATCS.vnNhận Dịch vụ Kế toán Thuế trọn gói Hà Nội Bắc Ninh Bắc Giang

Nhận làm dịch vụ Kế toán - Thuế trọn gói Cho doanh nghiệp mới thành lập

Hà Nội Bắc Ninh Bắc Giang

Thực hiện dịch vụ kế toán - Thuế 100% bằng english hoặc song ngữ Việt-Anh cho các đơn vị nước ngoài

Cung cấp hỗ trợ triển khai phần mềm kế toán

vant
Posts: 29863
Joined: 03 Aug 2018, 07:51

Re: Cinematic Mod 12.21 All Required GCF files.

Postby vant » 21 Sep 2018, 09:13

bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244
bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244
bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244
bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244
bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244
bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244
bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244
bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244
bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244
bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244
bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244bta1244
bta1244bta1244


Return to “Cinematic Mod 12”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 4 guests